Använder Dafgårds svenskt kött?

Sverige är idag inte självförsörjande på kött och import är därför ett faktum.

Vårt inköp av köttråvaror styrs av flera viktiga faktorer, bland annat produktsäkerhet, kvalitet och djuromsorg. Det kött vi köper kommer endast från utvalda större slakterier som kvalitetsgranskats och godkänts av vår egen personal. För tillfället överstiger efterfrågan av svenskt kött normalläge, vilket skapar bristande tillgång på svenskt kött som håller den kvalitet, produktsäkerhet och djuromsorg som vi på Dafgårds kräver.
Dafgårds konsumentkontakt

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.