Vad har Dafgårds för kvalitetskrav på sina produkter och leverantörer?

Det viktigaste för oss är smak och kvalitet. Maten ska också vara tillverkad med råvaror som är tillverkade på ett bra sätt både för människor som för djur. För att produkten ska bli både god, säker och hålla en jämn och hög kvalitet är vi extremt noggranna när vi väljer råvaror och leverantörer. Där är målet alltid långsiktiga förtroendefulla partnerskap.

Genom noggranna leverantörsval och långsiktiga samarbeten med kunder och leverantörer arbetar vi förebyggande för att säkerställa att Dafgårds verksamhet enbart arbetar med leverantörer som följer gällande lagstiftning om mänskliga rättigheter, korruption och djurvälfärd.

När vi väljer våra råvaruleverantörer är det mycket som påverkar vårt beslut. Alla våra råvaruleverantörer måste vara kvalitetscertifierade enligt GFSI standard (Global Food Safety lnitiative). GFSI certifieringen kontrolleras av en ackrediterad revisor. Utöver GFSI certifieringen granskar vi också alltid leverantörens verksamhet med vår egen personal.

Vi har valt att främst samarbeta med leverantörer från Europa och gjort riskbedömning för alla leverantörer. Riskbedömningarna har sin grund i vår leverantörsutvärdering där alla leverantörer måste svara på frågor hur de uppfyller satta krav gällande produktsäkerhet, miljö och CSR (Corporate Social Responsibility = Företagets samhällsansvar). Grunden till riskbedömningarna ligger också i vilken råvara som leverantören levererar samt varifrån råvaran kommer
Dafgårds konsumentkontakt

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.